Tag Archives: Bảo hành miễn phí

Chính sách bảo hành của Hitachi

Chính sách bảo hành của Hitachi Chính sách bảo hành của Hitachi là bảo hành tất cả các sản phẩm của Hitachi trên địa bàn Hà Nội theo  : Bảo hành miễn phí hoàn toàn  đối với các thiết bị Hitachi còn trong thời hạn bảo hành. Bảo hành ưu tiên hoặc giảm phí đối […]